Next ︎Model: Cecilia / Asyouare Agency
Photos: Kerttu Malinen
Clothes and style: Elina Vuorema
Makeup and hair: Hanna Valjakka

H A N N A  V A L J A K K A     hello@hannavaljakka.com     +358 41 437 5142